Konto osobiste z bezpłatnymi usługami

0

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie
 rachunku

za wypłaty kartą od 100zł z bankomatów Planet Cash, BZ WBK i Euronet

za przelewy internetowe w złotówkach

za kartę debetową przy 5 transakcjach w miesiącu

zobacz pełną tabelę opłat i prowizji PDF

 

0

0

za konto przy wpływach min. 1000 zł w miesiącu

za kartę debetową przy 5 transakcjach w miesiącu

Jak skorzystać z promocji?

w dniach od 29.03.2018 do 02.07.2018

do aplikacji mobilnej i zasil swoje konto kwotą min. 1000 zł każdego miesiąca

kartą, Google PayTM lub BLIKIEM.

  • od 5 do 9 transakcji - 10 zł premii
  • od 10 do 14 transakcji - 20 zł premii
  • 15 i więcej transakcji - 30 zł premii

Miesięcznie możesz otrzymać maksymalnie 30 zł premii.
Promocja obowiązuje przez 5 miesięcy, co daje możliwość zyskania maksymalnie do 150 zł premii.

Do promocji można przystąpić od 29.03.2018 r. do 02.07.2018 r. Promocja trwa od 29.03.2018 r. do 31.03.2019 r. Szczegóły w regulaminie

 

Jak założyć eKonto Plus w promocji?  Otwórz eKonto przez internet i ...

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

0 zł za prowadzenie eKonta plus przy wpływie 1 000zł w miesiącu. 0 zł za kartę przy 5 transakcjach w miesiącu na dowolną kwotę. 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce i (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 1,30 zł) i 0 zł za wypłaty kartą z bankomatów za granicą, 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach.

 

Transakcje zagraniczne
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek: 
- kartą debetową MasterCard, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonanych w walucie rozliczeniowej kart MasterCard (EUR) w wysokości 2% wartości transakcji; 
- kartą debetową MasterCard, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa kart MasterCard (EUR) w wysokości 3% wartości transakcji; 
- kartą debetową Visa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. 
- kartą debetową Visa Classic, mBank, pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji.

 

Promocja „Lepiej z eKontem – IV edycja” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 29.03.2018 r. - 2.07.2018 r. zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus (zwanego dalej eKontem promocyjnym) wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku (karta promocyjna) i będą dokonywali transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi i/lub płatności telefonem BLIK.
Premię wypłacamy w postaci zwrotu na rachunek eKonto promocyjne, w wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną i/lub transakcji BLIK. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 5 do 9 transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 10 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 10 do 14 transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 20 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz 15 lub więcej transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 30 zł). Aby otrzymać maksymalny zwrot 30 zł miesięcznie – 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną/lub transakcji BLIK – należy dokonać w danym miesiącu kalendarzowym wymaganą liczbę transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIK, nie anulować transakcji do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcje zostały wykonane (rozumiane jako zwrot towaru), zapewnić jednorazowy wpływ na eKonto promocyjne w wysokości min. 1 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym nie może być to przelew z innego rachunku należącego do Uczestnika Promocji, oraz zapewnić w danym miesiącu przynajmniej jednorazowe zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Łączna wartość premii w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 150 zł.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania premii określone są w Regulaminie Promocji „Lepiej z eKontem – IV edycja”, dostępnym u operatorów mLinii, na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/promocje/konta/lepiej-z-ekontem-4/ oraz w placówkach mBanku. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową oraz warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta.